Co je koučink a jaká je role kouče?

co je koucink
  • Co je to vlastně koučink?
  • Jaká je role opravdového kouče?
  • Co koučink není?
  • Pro koho je koučink vhodný?

Každodenně se setkávám s tím, že lidé nevědí, co si mají pod pojmem koučink představit. V tomto článku si vysvětlíme v jednoduchých pojmech, co je koučink a jaká je role kouče. Popíšeme si i, kdo koučem není a na závěr si řekneme, pro koho je primárně koučink vhodný.

Přední světová koučovací společnost NeuroLeadership Institute koučink definuje takto:

Usnadňování pozitivní změny zlepšováním myšlení.

Definice koučinku dle Mezinárodní federace koučů (ICF) zní takto:

Profesionální koučink je trvalý profesionální vztah, který podporuje klienty vytvářet výsledky, které je naplňují v jejich osobním a profesionálním životě. V procesu koučování si klienti prohlubují schopnost učit se, zlepšují svůj výkon a zlepšují kvalitu svého života.

A jaká je pak tedy role kouče?

Rolí kouče je pomoci lidem lépe myslet a ne jim říkat co mají dělat. Kouč nehodnotí, naopak je průvodce pozitivní změnou. Kladením otázek a používáním technik dokáže koučovanému zprostředkovat nové perspektivy jeho situace, nová uvědomění a porozumění sám sobě. Na základě lepšího porozumění sebe sama a své situace si koučovaný začíná vytvářet nové efektivní návyky, myšlenkové vzorce a přesvědčení, která jsou v souladu s jeho vizemi, cíli a hodnotami. V průběhu procesu kouč podporuje a povzbuzuje klienta tak, aby zvládl překonat vlastní omezující přesvědčení, získal sebevědomí a dokázal své vize uskutečnit. Klíčové je to, že kouč nechává svou vlastní agendu za dveřmi a je tam zcela pro klienta, plně oddán jemu a jeho cestě. Kouč musí být v tomto procesu neviditelný, skoro jako když „tam není“. Tohle je jedno z nejvýraznějších rozlišení, které určuje, zda jde o koučink nebo ne.

Podstata koučování je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“. Je pak schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o svém životě a za toto rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá ke zvýšení sebedůvěry, vysoké kvalitě a kvantitě výsledků a zachování radosti.

A co koučink není?

Koučink není směrnice nebo pravidla pro život

Neříká vám, jak máte žít, myslet nebo jednat. Kouč nemá připravený rozhovor nebo prezentaci, kterou vás má provést, ačkoli někdy se vyskytne určitý typ rozhovoru, kterým je třeba projít. Kouč je tady, aby usnadňoval rozhovor, umožnil, aby se rozhovor rozvinul takovým způsobem, který je pro vás vhodný.

Koučink není terapie

Koučink se nepokouší řešit osobní problémy nebo otázky lidí, ačkoli i ty se někdy při tom vyřeší. Koučink je o posunu vpřed a nikoli o analýze minulosti. Není pouze zaměřen na řešení, je také velmi silně postaven na akci: pomáhá lidem nacházet řešení, ale pak je také vede k tomu, aby se zavázali podniknout akci – hned, tento týden. Koučink se dívá na to „jak“ ne „proč“.

Koučink není konzultování

Koučové nedávají rady, pokud to není skutečně velmi vhodné. Ale i tehdy, raději dají lidem možnost volby mezi myšlenkami, než aby jim říkali, co by „měli“ udělat. Konzultant dělá práci za vás, kouč vás podporuje, abyste svou práci dělali lépe sami. Konzultant přináší fakta, čísla, reporty, informace nebo další práci, kdežto kouč s vámi vede rozhovor, který vás podporuje v tom, abyste byl tím nejlepším, čím můžete být. Koučové nepotřebují vědět vše o oblasti, ve které klienta koučují. Býváme lepší koučové, když o dané oblasti víme velmi málo, než když o ní víme hodně.

Koučink není trénování ani školení

Koučink nemá žádné dopředu připravené „studijní plány“, podle kterých se postupuje, a kouč nemá žádné informace, které by měl poskytnout klientovi. Neexistují žádné konkrétní očekávané výsledky, kromě cílů, které si stanovuje za pomoci kouče sám klient. Skutečné koučování je takové, kde si agendu (obsah, zájem) řídí výlučně klient. Koučování je zážitek odlišný pro každého jednotlivého klienta.

Koučink není mentoring

Mentorování je zaměřeno na to dávat lidem rady na základě své zkušenosti. Kouč ke koučování ani nepotřebuje konkrétní informace o klientově odborné oblasti. Mentorování bývá často úzce zaměřeno na rozvoj kariéry (např. jak uspět v nové funkci apod.). Koučink je daleko širší a je použitelný do jakékoli oblasti života. Koučink má více struktury nežli mentorování, což jsou například jasně definovaná sezení a cíle. Kouč je obvykle ochotný dávat klientovi výzvy a být k němu náročnější, než by to dělal mentor.

Koučink není řízení

Manažer má ve vztahu ke svým podřízeným svůj zájem, vlastní odpovědnost (v terminologii koučinku vlastní „agendu“). Zatímco koučové pomáhají lidem zvládat své životy, být koučem neznamená dělat někomu manažera. Klíčovým rozdílem je to, že kouč vede klienta, aby byl zodpovědný sám vůči sobě a nikoli vůči nám. „Agenda“ v koučování je klientova agenda, a není to ledajaká agenda. Je to agenda koučovaného (klienta) pro něj a pro jeho budoucnost. A pokud svou agendu nemá, kouč mu pomáhá jeho agendu vytvořit – kým by chtěl být, jak by chtěl žít a jak mu může kouč na této cestě pomoci. Koučink je umění jak usnadnit lidem cestu učení.

Pro koho je koučink vhodný?

V posledních několika letech neurovědci potvrzují mnoho z toho, co už mnozí z nás dávno víme: změna je daleko těžší, než si myslíme: vyžaduje stálou pozornost a významné úsilí vůle. Koučink je tedy vhodný pro kohokoliv, kdo to se změnou myslí vážně a je ochotný „do sebe“ investovat čas a peníze. Hlavní podmínkou pro to, aby byl koučink efektivní, je to, že koučovaný (klient) sám CHCE: chce něčeho dosáhnout, v něčem podstatném se změnit, něco důležitého se naučit. Koučové pomáhají lidem, aby se změnili, což je v našem rychle se měnícím prostředí stále důležitější.

A podle čeho vybrat kouče?

Dvě základní roviny posuzování: formální znaky a osobní setkání
1. Nejdříve: reference, certifikace, zkušenosti, historie.
2. Následně: osobní vyzařování, mezilidská chemie.
Koučink je především o hlubokém partnerském vztahu, který je založen na velmi vysoké míře důvěry mezi partnery. Nutné bezpečí k tomu, aby se klient (koučovaný) odhodlal vypravit na cestu zkoumání své vnitřní moudrosti a odhalil poklady pro svůj vlastní rozvoj.

Pokud byste i po přečtení tohoto článku neměli jasnou představu o koučinku, můžete mi napsat a rád Vám tento dynamický obor ještě více objasním.

Stáhněte si ZDARMA
myšlenkové mapy