Firemní koučink

Koučink je vhodný pro firmy, které:

 • Chtějí motivovat zaměstnance (vědí, že spokojený zaměstnanec pracuje lépe)
 • Chtějí zvýšit odpovědnost a loajalitu zaměstnanců k firmě
 • Chtějí rozvíjet talenty svých zaměstnanců a zlepšit jejich výkon
 • Chtějí efektivnější řízení firmy (více zákazníků, lepší produkty a služby, větší obraty a zisky, snížit náklady na řízení lidí, snížit fluktuaci)
 • Chtějí zlepšit zacházení se zdroji jako je čas a energie

Nabídka služeb:

 • Manažerský koučink
 • Zaměstnanecký koučink
 • Pracovní spokojenost
  • Nastavení priorit
  • Timemanagement
  • Sebejisté jednání s lidmi
  • Role v týmu
  • Prosazení se
  • Efekt společné síly
 • Lektorská činnost

Přínosy pro firmy:

 • Větší efektivita a kreativita zaměstnanců
 • Zvýšení produktivity, kvality a počtu inovací
 • Spokojenější a loajálnější zaměstnanci, kteří se cítí více podporovaní ve své práci
 • Snížení fluktuace a zvýšení retence klíčových pracovníků 

Výhody externího kouče:

 • Objektivní a nezaujatý pohled neovlivněný ani omezený zaběhnutou rutinou konkrétní firmy
 • Větší pocit důvěry koučovaných v nezávislého odborníka bez úzkých personálních vazeb na firmu, se kterým ochotněji řeší své skutečné problémy
 • Manažeři u externího kouče ocení, že v něm získají posluchače, nezávislého pozorovatele, poradce a mentora v jedné osobě. Mohou tak otevřeně probírat i plány a zvažované postupy, o nichž zatím nechtějí informovat ostatní ve firmě.
 • Široký rozsah znalostí a zkušeností.  Disponuji velmi bohatou zásobu prověřených postupů a metod, kterou neustále doplňuji o nové poznatky a nástroje, které pro vás mohou být velkým přínosem

Spolupráce je ošetřena dohodou tří stran:

 • Koučování obvykle hradí firma – zaměstnavatel koučovaného
 • Je potřeba, aby koučovaný vstupoval do procesu dobrovolně a sám měl chuť koučování absolvovat 
 • Kouč uzavírá dohodu s firmou (investorem) a koučovaným zaměstnancem 
 • Dohoda obsahuje zpravidla délku a frekvenci koučovacích sezení, cenu a vymezení tématu/cíle 
 • Na prvním setkání si kouč se zaměstnancem definují základní téma a cíl koučování a také to, jak koučovaný pozná, že cíle dosáhl. Tuto dohodu pak podepíší tři strany (investor, kouč, koučovaný)
 • Kouč i investor ctí fakt, že informace o různých skutečnostech, týkajících se koučovaného, jsou důvěrné 
 • Investor je ovšem seznámen s případnou změnou koučovacího cíle nebo je informován o naplnění cíle
 • Informace o procesu samotném by měl svému zaměstnavateli sdělovat koučovaný sám, aby nebyla narušena důvěra mezi koučem a koučovaným. Neboť na vzájemné důvěře koučování stojí

Otázky, na které je vhodné si odpovědět před začátkem naší spolupráce:

 • Co očekáváme od externího kouče?
 • Čemu rozumíme pod pojmem koučink?
 • Do jaké míry je koučink slučitelný s naší firemní kulturou a stylem vedení?
 • Během úvodní nezávazné schůzky si společně sjednotíme očekávání a domluvíme se, zda může být naše spolupráce pro vaší firmu přínosná 

Cena:

 • Dle rozsahu a požadavků zadavatele
 • Rozsah a Vaše požadavky zjistím během nezávazné schůzky, po které Vám vypracuji cenovou nabídku

Chcete ještě více rozvíjet vaší firmu?
Domluvte si nezávaznou schůzku.

Kontaktujte mě e-mailem nebo telefonicky a domluvíme si termín úvodní bezplatné konzultace, kde provedu analýzu Vašich potřeb a vytvořím Vám řešení na míru.
Pokud budete mít další dotazy, rád Vám je zodpovím.