Úvodní konzultace

„Je nejtěžší a zároveň nejlepší.“ To říkají moji klienti. Stejně jako jim, i vám nejspíš brání čas, možná prokrastinace nebo obavy udělat první krok k tomu, abyste se dlouhodobě cítili lépe v osobním i pracovním životě.
První schůzka trvá 45–60 minut. Stačí si domluvit termín a přijít. Zkusíte to?

Jak bude konzultace probíhat?

Nevíte, jak byste mi formulovali všechno, s čím potřebujete pomoct nebo jak se cítíte? Obavy nechte doma, sám vám budu klást otázky a doptávat se na detaily. Společně probereme celou vaši situaci, podíváme se na cíle i možné nástrahy, které nás na cestě nejspíš potkají.

Po první schůzce budete odcházet s konkrétním plánem akčních kroků, jasnou vizí a specifickými cíli, které budete schopni dosáhnout během naší spolupráce.

mentalni kouc foto
mentalni kouc foto

Jak se budete cítit?

Ze zkušeností vím, že klienti z našich setkání odchází plni energie, inspirace a radostného očekávání svých dalších posunů. Samozřejmostí je bezpečné a diskrétní prostředí. Mým cílem není hodnotit životní situace či vaše rozhodnutí, ale ukázat vám cestu ke spokojenému životu praktickými kroky, které můžete snadno aplikovat každý den.

Společně neřešíme minulost. Tvoříme vaši spokojenou budoucnost.

Principy spolupráce

1

Zaměřujeme se na řešení vaší situace, ne na zdůrazňování vašeho problému

2

Analyzujeme současný stav, hledáme v něm poučení pro budoucnost

3

Vytváříme nové cíle, neklademe žádná omezení vašim snům

4

Nepropadáme negativitě, ale aktivně podporujeme pozitivní myšlení a zdravé sebevědomí

5

V rámci koučovacího procesu jsem vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem kouče.

Místo a cena

Sezení probíhá v mé pardubické kanceláři nebo on-line (Google meets).
Platba v hotovosti na místě.

Cena: 1 000 Kč

Pokud vám budu schopný pomoci, navrhnu vám další spolupráci formou individuálního balíčku. Rozhodnutí o pokračování je plně ve vašich rukou.

mentalni kouc foto

Objednávkový formulář

mentalni kouc foto

Co zvládnete za hodinu?

Někdy objevit svůj životní směr, jindy projít až 130 příspěvků na Instagramu.

Co je pro vás důležitější?