Jak zvládat své emoce?

  •          Proč jsou emoce důležité a jak fungují
  •     Metoda zvládání emocí ve 3 krocích
  •         Emoční zajímavosti

Emoce ovlivňují naše zdraví, výkonnost, motivaci, životní naplněnost, pocit duševní pohody a schopnosti rozhodování. Jak zvládáte své emoce? Reagujete impulzivně nebo své emoce spíš potlačujete? A nebo se Vám daří většinu situací ustát v klidu? 

Autor Bian Tracy tvrdí, že klíčem ke šťastnému životu je zažívat co největší množství pozitivních emocí, trvajících co možná nejdelší dobu. Většinu z nás však nikdo nikdy neučil, jak se svými emocemi pracovat. Podle psychologů je známkou emoční dospělosti přijetí zodpovědnosti za své emoce a schopnost je regulovat. To se sice lehce řekne, ale v praxi to často může být neřešitelný problém.

Jak fungují emoce?

Emoce jsou součástí lidské biologie. Jsou to elektrochemické signály uvolňovány do mozku v závislosti na spouštěčích z okolí. Emoce v našem těle vyvolávají pocity. Emoce tak cítíme neustále a jejich primární funkce je regulace našich myšlenek a těla. Asistují nám v rozhodování, interakcích s okolím a pomáhají nám fungovat v každodenním životě. Emoce nám dávají důležitou zpětnou vazbu – „dávej si pozor“, „soustřeď se“, „udělej to“. Pokud jim nerozumíme, mohou v nás však vyvolávat zmatek. Emoce nejsou ani dobré ani špatné, jsou neutrální. Každá emoce má svůj význam. Je to informace, která se nám snaží něco sdělit.

Co se nám tedy emoce snaží sdělit?

Posláním emocí je nás chránit a zajistit náší prosperitu. Pomáhají nám soustředit se a motivovat nás ke konkrétním činům. Vztek nás například upozorňuje, že náš něco blokuje na naší cestě. Pomáhá nám soustředit naší pozornost na překážku/hrozbu a motivuje nás ji překonat. Energii  vzteku můžeme využít konstruktivně k hledání řešení a nebo destruktivně. Tato volba je už na nás. Emoční inteligence spočívá ve schopnosti si emoci uvědomit, vyhodnotit její smysl v souvislosti s okolnostmi a vědomě se rozhodnout pro reakci, která je v souladu s naším záměrem.

3 stupňová metoda zvládání emocí

1.       Uvědomte si své pocity a reakce. Vypněte autopilota, zaměřujte se častěji do sebe a poznávejte se

          Jak se právě teď cítím?

2.       Místo automatické reakce se na moment zastavte, nadechněte se a zhodnoťte své možnosti

          Jaké mám možnosti?

3.       Vzpomeňte si, co je pro Vás opravdu důležité, zohledněte ostatní a jednejte dle toho

          Co skutečně chci?  

Proč je tedy důležité naučit se regulovat své emoce? Negativní emoce nám přestanou „otravovat“ život a brát spousty životní energie, kterou pak můžeme použít na činnosti dávající nám smysl nebo přinášející nám radost!

Pár zajímavostí

  • Emoce (pozitivní či negativní) jsou nakažlivé jako virus a my je často od druhých nevědomě „chytíme“. Je to dáno evolučním vývojem člověka jako společenské bytosti. Šance na přežití byla vždycky větší ve skupině. Pokud jsme například uviděli vystrašeného člověka, mohli jsme okamžitě reagovat a ten zlomek vteřiny nás třeba zachránil před útočícím tygrem.
  • Mozku trvá ¼ vteřiny vyhodnotit spouštěč, další ¼ uvolnit chemický signál do mozku a do těla. Samotná emoce pak trvá zhruba 6 vteřin. Pocit může přetrvávat mhohem déle v závislosti na kombinaci emocí. Naproti tomu nálada je více obecná, nezávislá na konkrétním spouštěči. Náladu nejvíce ovlivňuje prostředí (počasí, osvětlení, lidé kolem nás), fyziologie (co jsme snědli, jak jsme se hýbali, jak jsme zdravý), naše psychika (na co se soustředíme, emoce v daném okamžiku). Nálady mohou trvat minuty, hodiny i dny.
  • Podle některých odborníků rozeznáváme 8 hlavních emocí, které mají mnoho dalších variací. Jsou to RADOST, SMUTEK, STRACH, ODPOR, PŘEKVAPENÍ, POZITIVNÍ OČEKÁVÁNÍ, VZTEK A DŮVĚRA. 
  • Chcete-li více rozvíjet svoji emoční inteligenci, podívejte se na kolečko emocí od Roberta Plutchika (viz. obrázek). Jedná se o základní nástroj pro rozpoznávání, označování a navigaci emocí